သတင်းများ

ပအို၀်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံးနှင့် ဟိုပုံးမြို့နယ်တရားရုံး အဆောက်အဦး ပန္နက်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရားရုံးနှင့် ဟိုပုံးမြို့နယ်တရားရုံးအဆောက်အဦပန္နက်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနား ...