တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • တောင်ကြီးခရိုင် တရားရုံး

  သစ်တောရပ်ကွက်၊ ရုံးကြီးလမ်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ရုံးဝင်း၊ တောင်ကြီးမြို့။

 • တောင်ကြီးမြို့နယ် တရားရုံး

  သစ်တောရပ်ကွက်၊ ရုံးကြီးလမ်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ရုံးဝင်း၊ တောင်ကြီးမြို့။

 • ကလောမြို့နယ် တရားရုံး

  ထင်းရှူးမြိုင်လမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ကလောမြို့။

 • ဖယ်ခုံမြို့နယ် တရားရုံး
  မနောသုခလမ်း၊ ညောင်ကုန်း(၂)ရပ်ကွက်၊ ဖယ်ခုံမြို့။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ