တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • လွိုင်လင်ခရိုင် တရားရုံး

  ဦးပိုင်- ၂၀(ခ)၊ မြေကွက်အမှတ်- ၆၆၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ ရုံးကြီးလမ်း၊ လွိုင်လင်မြို့။

 • ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်
  သစ်တောရပ်ကွက်၊ ရုံးကြီးလမ်း၊ တောင်ကြီးမြို့။
 • မိုင်းယောင်းမြို့နယ် တရားရုံး
  အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ကြောင်စလီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းလမ်း၊ မိုင်းယောင်းမြို့။
 • မိုင်းတုံမြို့နယ် တရားရုံး

  အမှတ်(၄)၊ ခ.လ.ရ (၂၇၇) သွားလမ်း၊ ဝမ်မိုင်ရပ်ကွက်၊ မိုင်းတုံမြို့။

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ