ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ

ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ


၁၉ ကြိမ်မြောက်အကြို လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

COVID-19 ကာကွယ်နိုင်ရန် တရားခွင်အတွင်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှု (တာချီလိတ်ခရိုင်တရားရုံး)

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ