တရားစီရင်ရေးရည်မှန်းချက်

တရားစီရင်ရေးရည်မှန်းချက်

ရည်မှန်းချက်

  • လူတိုင်းသို့ အရည်အသွေးမြင့် တရားမျှတမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်
  • တရားရုံးများအပေါ် ပြည်သူလူထု၏ စိတ်ချယုံကြည်မှုနှင့် ထိရောက်မှုရှိသည့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို မြှင့်တင်ရန်

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

  • တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး
  • ပြည်သူအများယုံကြည်ကိုးစားသည့် ပြည်သူ့အကျိုးပြု တရားစီရင်ရေးစနစ်ပေါ်ထွန်းရေး
  • အမှုအခင်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ မှန်မှန်နှင့် မြန်မြန် စီရင်ဆုံးဖြတ်ရေး
  • တရားရုံးများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာမြှင့်တင်ရေး

တရားရုံး၏တန်ဖိုးများ

  • သာတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှု
  • တရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှု
  • လက်လှမ်းမီနိုင်မှု
  • မြန်ဆန်ထိရောက်မှုနှင့် အချိန်မီဆောင်ရွက်နိုင်မှု