သတင်းများ

ခရိုင်တရားရုံးများနှင့် မြို့နယ်တရားရုံးများ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း
Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image

ခရိုင်တရားရုံးများနှင့် မြို့နယ်တရားရုံးများ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း

                                                                                   

                        ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးသန်းဦးလွင်သည် ၁၇.၉.၂၀၂၃ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁:၀၀ နာရီအချိန်တွင် မိုင်းဆတ်ခရိုင် တရားရုံးနှင့် မိုင်းဆတ်မြို့နယ်တရားရုံးအား သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ မိုင်းဆတ်ခရိုင် တရားသူကြီး ဦးသက်ထွန်းနှင့် မိုင်းဆတ်မြို့နယ်တရားသူကြီး ဒေါ်မေဆုမွန်ကျော်တို့က တရားစီရင်ရေးအခြေအနေနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းအ‌ခြေအနေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြပြီး ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးသန်းဦးလွင်က တရားစီရင်ရေး၊ ရုံးလုပ်ငန်း များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည်များအား လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပြီးနောက် ယင်းနေ့ ၁၆:၁၅ နာရီအချိန်တွင် မိုင်းတုံခရိုင်တရားရုံးနှင့် မိုင်းတုံမြို့နယ်တရားရုံးအား သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ ရာ မိုင်းတုံခရိုင်တရားသူကြီး ဦးပုညနှင့် မိုင်းတုံမြို့နယ်တရားသူကြီး ဦးဖြိုးမင်းထက်တို့က တရားစီရင်ရေးအခြေအနေနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းအ‌ခြေအနေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြပြီး  ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးသန်းဦးလွင်က တရားစီရင်ရေး၊ ရုံးလုပ်ငန်း များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည်များအား လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

 

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ