သတင်းများ

အကျဉ်းထောင်နှင့် အချုပ်စခန်းများ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း
Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image

အကျဉ်းထောင်နှင့် အချုပ်စခန်းများ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း

                                                                                                               

                   ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးသန်းဦးလွင်သည် ၁၀.၅.၂၀၂၃ ရက်နေ့ နံနက် ၁၃:၂၀ နာရီအချိန်တွင် လင်းခေးခရိုင်တရားသူကြီး ဦးမျိုးဝင်းနှင့် မိုင်းပန်မြို့နယ်တရားသူကြီး ဦးအာကာဝင်းအောင်တို့လိုက်ပါလျက် မိုင်းပန် မြို့မရဲစခန်းအားလည်းကောင်း၊ ၁၁.၅.၂၀၂၃ ရက်နေ့ ၀၉:၃၀ နာရီအချိန်တွင် လင်းခေးခရိုင် တရားသူကြီး ဦးမျိုးဝင်း နှင့် လင်းခေးမြို့နယ်တရားသူကြီး ဦးသန်းထွန်းအောင်တို့ လိုက်ပါလျက် လင်းခေးမြို့မရဲစခန်းအားလည်းကောင်း၊ ဆက်လက်၍ ယင်းနေ့ ၁၁:၃၀ နာရီအချိန်တွင် နမ့်စန်ခရိုင်တရားသူကြီး ဦးဇော်မင်းနှင့် မိုးနဲမြို့နယ်တရားသူကြီး ဦးသီဟထွန်းဇံတို့ လိုက်ပါ လျက် မိုးနဲမြို့မရဲစခန်းအားလည်းကောင်း၊ ၁၂.၅.၂၀၂၃ ရက်နေ့ ၁၁:၃၀ နာရီအချိန်တွင် နမ့်စန်ခရိုင်တရားသူကြီး ဦးဇော်မင်းနှင့် ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်တရားသူကြီး ဦးရဲမင်းထက်တို့ လိုက်ပါလျက် ကွန်ဟိန်းမြို့မရဲစခန်းအားလည်းကောင်း၊ ဆက်လက်၍ ယင်းနေ့ ၁၅:၂၀ နာရီ အချိန်တွင်နမ့်စန်ခရိုင်တရားသူကြီး ဦးဇော်မင်းနှင့် နမ့်စန်မြို့နယ်တရားသူကြီး ဦးစိုးမင်းထက် တို့လိုက်ပါလျက် နမ့်စန်မြို့မရဲစခန်းအားလည်းကောင်း သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ထိုသို့ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းများ စစ်ဆေးရာတွင် ရဲအချုပ်စခန်း၌အချုပ်တရားခံများ ပိုမိုများပြားနေမှု ရှိ/မရှိ၊ ကိုဗစ်ကာလအတွင်း အမှုများစစ်ဆေးရာတွင် ကြန့်ကြာနေရသော အခက်အခဲများကို မေးမြန်း၍ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လမ်းညွှန်ပေးခြင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်ချက် များနှင့်အညီ အချုပ်သားများအား အချုပ်စခန်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားရှိရေး၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုမိုဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးရေး၊ အချုပ်စခန်းတွင်း အချုပ်သားများ ဥပဒေပါအခွင့်အရေးများ ရရှိမှုရှိ/မရှိ၊ အချုပ်စခန်းတွင်း အချုပ်သားများ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများရှိ/မရှိ စသည်များကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီး လိုအပ်ချက်များကို လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။

 

ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်