သတင်းများ

တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားသော မိုင်းယောင်းခရိုင်တရားရုံးသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း
Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image Post Image

တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားသော မိုင်းယောင်းခရိုင်တရားရုံးသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း

                                                                                         

                                ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၊  ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးကြွယ်ကြွယ်သည် (၂.၁၀.၂၀၂၂)ရက်နေ့ နေ့လည်(၂:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သည့် မိုင်းယောင်းခရိုင်တရားရုံးသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှုရာ မိုင်းယောင်းခရိုင် တရားသူကြီး ဦးညီညီထွန်းမှ ခရိုင်ရုံးဖွင့်လှစ်ထားမှု အခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားခွင်များ၊ နားနေခန်းများ၊ တရားခွင်၊ အချုပ်ခန်းများအား လိုက်လံပြသရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။

          ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ် ဦးကြွယ်ကြွယ်မှ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သည့် မိုင်းယောင်း ခရိုင်တရားရုံးနှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်များအား လမ်းညွှန်မှာကြားပြီး  ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

 

ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်