သတင်းများ

ရှမ်းပြည်နယ်ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ရှမ်းပြည်နယ်ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

                                              

          ရှမ်းပြည်နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့အား ဦးရဲနိုင်အောင်၊ ဒုတိယညွှန် ကြားရေးမှုးချုပ်(အငြိမ်းစား)၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ( ဥက္ကဌ ) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဦးမျိုးဝင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုး၊ ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်မှ (အဖွဲ့ဝင်)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒေါ်စန္ဒာတင်၊ ဒုတိယပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိမှ(အဖွဲ့ဝင်)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဦးဝင်းလွင်၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှုး၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ(အဖွဲ့ဝင်)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒေါ်ခင်လှမင်းမင်း (ဥက္ကဌ)၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်ခွင်မဲ့ကလေးများ လျော့ချရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှ (အဖွဲ့ဝင်)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဦးထွန်းဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှုး၊ ရှမ်းပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးမှ (အဖွဲ့ဝင်) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဦးရဲမြင့်၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေမှ (အဖွဲ့ဝင်)အဖြစ်လည်းကောင်း စုစုပေါင်း (၇)ဦးတို့ပါဝင်သော ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ကို  ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့စွဲပါ အမိန့်အမှတ် - ၇ / ၂၀၂၁ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

 

          ၎င်းအပြင် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်(၂၅)မြို့နယ်၏ မြို့နယ်ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက် အကူပေးရေးအဖွဲ့များအား ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၆) ရက် နေ့စွဲပါ အမိန့်အမှတ် -  ၈ / ၂၀၂၁ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

 

                

                                                                                                   ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်