သတင်းများ

ဝန်ထမ်းများCovid-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးစီးမှုအခြေအနေ နှင့် နိုင်ငံတော်စီမံ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ အမိန့်အမှတ် - ၁၇၂ /၂၀၂၁ အရ ပိတ်သိမ်းသည့် အမှု စာရင်းများအခြေအနေနှင့့်စပ်လျဉ်း၍ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေး

ဝန်ထမ်းများCovid-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးစီးမှုအခြေအနေ နှင့် နိုင်ငံတော်စီမံ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ အမိန့်အမှတ် - ၁၇၂ /၂၀၂၁ အရ ပိတ်သိမ်းသည့် အမှု စာရင်းများအခြေအနေနှင့့်စပ်လျဉ်း၍ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေး

                                              

          Covid-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးစီးမှုအခြေအနေ နှင့် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီ၏ အမိန့်အမှတ်- ၁၇၂ /၂၀၂၁ အရ ပိတ်သိမ်းသည့် အမှုစာရင်းများနှင့့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးအား (၂၉.၉.၂ဝ၂၁) ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:ဝဝ) နာရီ မှစတင်၍  Zoom application ကိုအသုံးပြု၍ Online Virtual Meeting စနစ်ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

 

                 အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူးဒေါ်နန်းမေယဉ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တရား လွှတ်တော်မှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်သန္တာရှင်၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်သူအောင်၊ ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တရားသူကြီးများ၊ ခရိုင်တရားသူကြီးများနှင့် မြို့နယ်တရားရုံးများမှ မြို့နယ်တရားသူကြီးများတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

 

                 အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူးဒေါ်နန်းမေယဉ်၊ ပြည်နယ်အတွင်း ရှိ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တရားသူကြီးများ၊ ခရိုင်တရားသူကြီးများ နှင့် မြို့နယ်တရားရုံးများမှ မြို့နယ်တရားသူကြီးများမှ ဝန်ထမ်းများ Covid-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံ ပြီးစီးမှုအခြေအနေ နှင့် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ အမိန့်အမှတ်-၁၇၂/၂၀၂၁ အရ ပိတ် သိမ်းသည့်အမှုစာရင်းများ နှင့့်စပ်လျဉ်းသည့် ရှင်းလင်းတင်ပြကြပြီး ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော် ချုပ်တရားသူကြီး ဦးသာဌေးမှ  လိုအပ်ချက်များအား လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။

 

                                                                                                   ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်