သတင်းများ

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းများအား ထောက်ပံ့ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်ခြင်း
Post Image Post Image Post Image

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းများအား ထောက်ပံ့ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်ခြင်း

          ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းများအား ထောက်ပံ့ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး သံလွင်ခန်းမ၌ ၄.၆.၂၀၂၄ ရက်နေ့၊ နေ့လည် ၁၄:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အခမ်းအနားသို့ ပြည်နယ် တရားသူကြီးချုပ်နှင့် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး(၃)ဦး၊ ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူးနှင့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း (၃၅)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၄၀)ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အခမ်းအနားတွင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်ရုံးမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း (၄၂)ဦးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ရုံးမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း(၁၁၈)ဦး၊ စုစုပေါင်း အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း(၁၆၀)ဦးတို့အတွက် ဆန်(၂၄)ပြည်၊ ဆီ(၁)ဘူးစီကို  ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊  ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်နှင့်  ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများမှ  ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်ရုံးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းများအား ပေးအပ်ခဲ့ပြီးနောက် အခမ်းအနားကို နေ့လည် ၁၅:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

 

ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ