• ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်

  သစ်တောရပ်ကွက်၊

  ရုံးကြီးလမ်း၊

  တောင်ကြီးမြို့။

 • တောင်ကြီးခရိုင် တရားရုံး

  သစ်တောရပ်ကွက်၊ ရုံးကြီးလမ်း၊

  ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ရုံးဝင်း၊

  တောင်ကြီးမြို့။

 • တောင်ကြီးမြို့နယ် တရားရုံး

  သစ်တောရပ်ကွက်၊ ရုံးကြီးလမ်း၊

  ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်ရုံးဝင်း၊

  တောင်ကြီးမြို့။

 • ကလောမြို့နယ် တရားရုံး

  ထင်းရှူးမြိုင်လမ်း၊

  အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊

  ကလောမြို့။